ページの先頭です。
本文をスキップしてメニューを読む

Impormasyon sa tagalog

 Kami ay nagbibigay ng impormasyong makakatulong sa mga mamamayang dayuhan ng Tsurumi Ward sa iba’t ibang wika. Ang mga wika ay maaaring magkaiba depende sa klase ng impormasyonn ngunit kami ay umaasa na ito’y makakatulong. * Kapag walang bersyon ng Tagalog sa site, Maaari ninyong tingnan ang English site. 

 

三ツ池公園の桜 

 Mitsuike Koen

 Ang Tsurumi Ward ay nasa bahaging hilagang silangan ng siyudad ng Yokohama, at itinatag noong Oktubre 1, 1927 ng ang sistema ng “ward” ay ipinakilala sa Yokohama.  Ang populasyon ng Tsurumi Ward ay nasa 290,000, at may humigit 12,000 na mamamayang dayuhan mula sa 80 bansa na naninirahan ditto. Ang Tsurumi Ward Office ay nagsisikap na maitatag ang isang komunidad na may iba-t ibang kultura kung saan matututunan ng mga Hapon at mamamayang dayuhan ang pagkakaiba ng bawat kultura upang sama samang makapamuhay ng maligaya.

Mapa ng Tsurumi Ward

 Ang leaflet na ito ay makukuha sa multi-language information corner sa unang palapag ng tanggapan ng Tsurumi Ward.

Earthquake Information 

 

Impormasyon sa pamumuhay

Link