Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Mar. 1, 2009)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Mar. 1, 2009
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12880,3411,899,848891,1831,008,66588.42.161,695390145
Sendai788.09453,8111,032,187501,811530,37694.62.271,310-63-69
Saitama217.49499,1041,203,345603,258600,087100.52.415,533450504
Chiba272.08395,832949,730474,160475,57099.72.403,491193196
Tokyo
(All wards)
621.984,362,7528,744,8464,337,2174,407,62998.42.0014,060535-335
Tokyo
(Metropolis)
2,187.656,180,57612,908,8566,423,8086,485,04899.12.095,901196-1,084
Kawasaki144.35641,9721,394,466719,432675,034106.62.179,66097375
Yokohama434.981,559,5373,654,4291,834,8631,819,566100.82.348,401385-103
Niigata726.10306,828811,874390,780421,09492.82.651,11852-253
Shizuoka1,411.82280,118718,327349,037369,29094.52.5650970-161
Hamamatsu1,511.17304,913813,105405,431407,67499.42.67538-111-264
Nagoya326.451,002,0632,250,6141,118,5121,132,10298.82.256,89412845
Kyoto827.90671,9591,465,698696,848768,85090.62.181,770-241-901
Osaka222.301,291,7372,653,4071,293,0251,360,38295.02.0511,936459-145
Sakai149.99339,649836,510402,213434,29792.62.465,577148-80
Kobe552.80669,5081,533,824726,881806,94390.12.292,775181-243
Hiroshima905.13507,0201,167,945565,382602,56393.82.301,290-67-17
Kitakyushu487.88426,289984,154462,094522,06088.52.312,017-21-559
Fukuoka341.11687,3041,442,071690,357751,71491.82.104,228134414

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities