Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Feb. 1, 2009)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Feb. 1, 2009
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12879,9511,899,703891,1621,008,54188.42.161,69424239
Sendai788.09453,8741,032,256501,876530,38094.62.271,31091295
Saitama217.49498,6541,202,841603,010599,831100.52.415,531542838
Chiba272.08395,639949,534474,060475,47499.72.403,490123298
Tokyo
(All wards)
621.974,362,2178,745,1814,337,2424,407,93998.42.0014,0606462,186
Tokyo
(Metropolis)
2,187.586,180,38012,909,9406,424,2366,485,70499.12.095,9018282,874
Kawasaki144.35641,8751,394,091719,358674,733106.62.179,658-229331
Yokohama434.981,559,1523,654,5321,835,2011,819,331100.92.348,402-26105
Niigata726.10306,776812,127390,937421,19092.82.651,11836-119
Shizuoka1,411.82280,048718,488349,095369,39394.52.5750963-207
Hamamatsu1,511.17305,024813,369405,568407,80199.52.6753814-173
Nagoya326.451,001,9352,250,5691,118,4971,132,07298.82.256,894105335
Kyoto827.90672,2001,466,599697,283769,31690.62.181,771-254-799
Osaka222.301,291,2782,653,5521,292,9891,360,56395.02.0511,937-59-429
Sakai149.99339,501836,590402,284434,30692.62.465,578779
Kobe552.80669,3271,534,067727,000807,06790.12.292,77584-90
Hiroshima905.13507,0871,167,962565,338602,62493.82.301,29010186
Kitakyushu487.88426,310984,713462,399522,31488.52.312,01820-310
Fukuoka341.11687,1701,441,657690,135751,52291.82.104,226204684

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities