Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Dec. 1, 2008)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Dec. 1, 2008
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12879,4741,899,416891,2401,008,17688.42.161,694283154
Sendai788.09453,9231,032,005501,736530,26994.62.271,310110301
Saitama217.49497,8911,201,819602,582599,237100.62.415,526240364
Chiba272.08395,284948,868473,863475,00599.82.403,487411579
Tokyo
(All wards)
621.974,362,2228,743,3754,336,3674,407,00898.42.0014,058-7456
Tokyo
(Metropolis)
2,187.586,180,16412,907,1896,423,2216,483,96899.12.095,900-54-47
Kawasaki144.35641,7971,392,471718,835673,636106.72.179,6466561,163
Yokohama434.981,559,1413,654,3261,835,7091,818,617100.92.348,4017551,025
Niigata726.10306,612812,294391,006421,28892.82.651,11922140
Shizuoka1,411.81279,918718,863349,268369,59594.52.57509193-42
Hamamatsu1,511.17305,046813,615405,686407,92999.52.6753817648
Nagoya326.451,001,6082,250,0291,118,2531,131,77698.82.256,892611873
Kyoto827.90672,2961,467,599697,692769,90790.62.181,77393-212
Osaka222.301,291,0012,653,6171,292,9091,360,70895.02.0611,937570271
Sakai149.99339,175836,295402,157434,13892.62.475,576200-10
Kobe552.80669,0261,534,131726,990807,14190.12.292,775512279
Hiroshima905.13507,1531,167,637565,235602,40293.82.301,290117380
Kitakyushu487.71426,304985,121462,544522,57788.52.312,02020293
Fukuoka340.96686,9351,440,682689,647751,03591.82.104,225333697

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities