Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Sep. 1, 2008)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Sep. 1, 2008
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12877,8551,898,446891,0651,007,38188.52.161,693492419
Sendai788.09453,1581,030,931501,162529,76994.62.271,308218361
Saitama217.49496,7191,200,342602,125598,217100.72.425,519341451
Chiba272.08393,775946,526472,727473,79999.82.403,479428645
Tokyo
(All wards)
621.974,357,3258,732,2404,330,9254,401,31598.42.0014,040891806
Tokyo
(Metropolis)
2,187.586,173,87212,893,5256,417,3176,476,20899.12.095,8941,3191,144
Kawasaki144.35640,4281,389,613717,799671,814106.82.179,627187554
Yokohama434.981,555,2023,650,0181,834,0911,815,927101.02.358,3911,2281,920
Niigata726.10305,942812,103390,947421,15692.82.651,118247107
Shizuoka1,388.74276,295709,728345,106364,62294.62.57511130-44
Hamamatsu1,511.17304,397812,788405,231407,55799.42.67538196
Nagoya326.45999,0162,247,1771,116,8031,130,37498.82.256,8847381,003
Kyoto827.90670,8441,467,355697,683769,67290.62.191,77247-142
Osaka222.301,288,9062,651,7561,291,7541,360,00295.02.0611,9291,065623
Sakai149.99338,226835,941401,918434,02392.62.475,573279147
Kobe552.80667,0191,533,172726,556806,61690.12.302,77322186
Hiroshima905.01506,2401,166,366564,802601,56493.92.301,289202390
Kitakyushu487.71425,353984,917462,405522,51288.52.322,019116-185
Fukuoka340.96684,3921,437,214687,917749,29791.82.104,215223606

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities