Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(May 1, 2008)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

May 1, 2008
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12874,6401,896,704890,5001,006,20488.52.171,6924,2263,157
Sendai788.09451,9271,029,576500,436529,14094.62.281,3063,9424,353
Saitama217.49494,6431,197,471600,835596,636100.72.425,5062,5102,581
Chiba272.08391,703943,568471,361472,20799.82.413,4682,2842,572
Tokyo
(All wards)
621.974,345,9558,717,5294,322,8204,394,70998.42.0114,01617,81723,225
Tokyo
(Metropolis)
2,187.586,158,03812,873,6516,407,0116,466,64099.12.095,88528,88934,795
Kawasaki144.35637,8621,385,003715,634669,369106.92.179,5953,9385,369
Yokohama434.981,549,8603,643,6411,831,7751,811,866101.12.358,3777,7338,608
Niigata726.10304,848811,613390,648420,96592.82.661,1181,3131,850
Shizuoka1,388.74275,512709,888345,136364,75294.62.585111,089378
Hamamatsu1,511.17303,414811,553404,525407,02899.42.675371,108551
Nagoya326.45995,7092,243,5641,114,6771,128,88798.72.256,8735,5666,720
Kyoto827.90670,1231,468,065697,966770,09990.62.191,7733,4873,075
Osaka222.301,284,1052,649,6011,290,3221,359,27994.92.0611,9194,5324,640
Sakai149.99336,931835,202401,601433,60192.62.485,568882262
Kobe552.80665,1181,532,305726,071806,23490.12.302,7723,3633,189
Hiroshima905.01505,1041,164,885564,157600,72893.92.311,2873,1103,745
Kitakyushu487.71424,103985,046462,405522,64188.52.322,0202,6232,328
Fukuoka340.96682,4201,434,650686,504748,14691.82.104,2084,6714,741

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities