Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Apr. 1, 2008)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Apr. 1, 2008
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12870,4141,893,547889,0741,004,47388.52.181,6891,633-2,107
Sendai788.09447,9851,025,223498,175527,04894.52.291,301-1,018-4,328
Saitama217.49492,1331,194,890599,439595,451100.72.435,4941,9101,540
Chiba272.08389,419940,996470,049470,94799.82.423,4591,6761,772
Tokyo
(All wards)
621.974,328,1388,694,3044,311,3954,382,90998.42.0113,97924,68824,053
Tokyo
(Metropolis)
2,187.586,129,14912,838,8566,389,5126,449,34499.12.095,86930,13828,516
Kawasaki144.35633,9241,379,634712,735666,899106.92.189,5585,4085,193
Yokohama434.981,542,1273,635,0331,826,9301,808,103101.02.368,3576,9363,260
Niigata726.10303,535809,763389,554420,20992.72.671,115150-2,577
Shizuoka1,388.74274,423709,510344,872364,63894.62.5951185-808
Hamamatsu1,511.17302,306811,002404,110406,89299.32.68537382-653
Nagoya326.45990,1432,236,8441,110,6831,126,16198.62.266,8522,142-2,298
Kyoto827.90666,6361,464,990696,486768,50490.62.201,770412-2,221
Osaka222.301,279,5732,644,9611,287,9251,357,03694.92.0711,8984,222661
Sakai149.99336,049834,940401,450433,49092.62.485,567807-198
Kobe552.80661,7551,529,116724,227804,88990.02.312,7661,274-1,089
Hiroshima905.01501,9941,161,140561,876599,26493.82.311,283412-2,539
Kitakyushu487.71421,480982,718461,134521,58488.42.332,015-314-3,329
Fukuoka340.96677,7491,429,909684,286745,62391.82.114,1941,101-1,236

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities