Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Jan. 1, 2008)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Jan. 1, 2008
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12868,3411,895,882891,6131,004,26988.82.181,691397444
Sendai788.09449,0411,029,552501,209528,34394.92.291,306-172-43
Saitama217.49489,0861,192,005598,092593,913100.72.445,481--
Chiba272.08387,412938,695469,100469,59599.92.423,450228402
Tokyo
(All wards)
621.814,298,4218,663,7514,296,2494,367,50298.42.0213,933-844-251
Tokyo
(Metropolis)
2,187.426,094,52412,805,0396,373,7506,431,28999.12.105,854-791170
Kawasaki144.35628,2451,373,630709,602664,028106.92.199,516248868
Yokohama434.981,534,1903,631,2361,825,6351,805,601101.12.378,348366406
Niigata726.10303,410813,053391,572421,48192.92.681,120100-117
Shizuoka1,388.74274,288710,944345,669365,27594.62.5951219442
Hamamatsu1,511.17301,653811,431404,335407,09699.32.6953712-15
Nagoya326.45987,7322,239,4641,112,5571,126,90798.72.276,860239320
Kyoto827.90666,7661,468,906699,074769,83290.82.201,774-48-336
Osaka222.111,275,0732,645,3051,288,4651,356,84095.02.0711,910149-485
Sakai149.99334,806835,333401,833433,50092.72.495,56923576
Kobe552.80660,2511,530,847725,780805,06790.22.322,7696-65
Hiroshima905.01501,4651,163,806563,624600,18293.92.321,28674343
Kitakyushu487.69421,921986,998463,664523,33488.62.342,024-31-339
Fukuoka340.60676,2261,430,371685,535744,83692.02.124,20084543

* Saitama Population as of December 1, 2007


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities