Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Dec. 1, 2007)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Dec. 1, 2007
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12867,9441,895,438891,4851,003,95388.82.181,691556369
Sendai788.09449,2131,029,595501,252528,34394.92.291,30614824
Saitama217.49489,0861,192,005598,092593,913100.72.445,481279407
Chiba272.08387,184938,293468,979469,31499.92.423,449207409
Tokyo
(All wards)
621.814,299,2658,664,0024,297,0894,366,91398.42.0213,9341,5582,470
Tokyo
(Metropolis)
2,187.426,095,31512,804,8696,374,5576,430,31299.12.105,8542,4663,120
Kawasaki144.35627,9971,372,762709,277663,485106.92.199,5105561,133
Yokohama434.981,533,8243,630,8301,825,7231,805,107101.12.378,347749794
Niigata726.10303,310813,170391,665421,50592.92.681,12017121
Shizuoka1,388.74274,094710,902345,656365,24694.62.5951267-89
Hamamatsu1,511.17301,641811,446404,419407,02799.42.69537299319
Nagoya326.45987,4932,239,1441,112,5271,126,61798.72.276,859850921
Kyoto827.90666,8141,469,242699,270769,97290.82.201,775151-278
Osaka222.111,274,9242,645,7901,288,7141,357,07695.02.0811,912757381
Sakai149.99334,571835,257401,774433,48392.72.505,569369281
Kobe552.80660,2451,530,912725,872805,04090.22.322,76927628
Hiroshima905.01501,3911,163,463563,416600,04793.92.321,286260412
Kitakyushu487.69421,952987,337463,718523,61988.62.342,02514410
Fukuoka340.60676,1421,429,828685,124744,70492.02.114,198356867

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities