Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Nov. 1, 2007)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Nov. 1, 2007
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12867,3881,895,069891,4171,003,65288.82.181,690822725
Sendai788.09449,0651,029,571501,256528,31594.92.291,306596796
Saitama217.49488,8071,191,598597,942593,656100.72.445,4799641,316
Chiba272.08386,977937,884468,830469,054100.02.423,447579843
Tokyo
(All wards)
621.814,297,7078,661,5324,296,0524,365,48098.42.0213,9304,1328,823
Tokyo
(Metropolis)
2,187.426,092,84912,801,7496,373,2106,428,53999.12.105,8525,28111,547
Kawasaki144.35627,4411,371,629708,775662,854106.92.199,5021,2022,186
Yokohama434.981,533,0753,630,0361,825,4691,804,567101.22.378,3452,0422,616
Niigata726.10303,139813,149391,719421,43092.92.681,120406366
Shizuoka1,388.74274,027710,991345,708365,28394.62.59512376242
Hamamatsu1,511.17301,342811,127404,230406,89799.32.69537314481
Nagoya326.45986,6432,238,2231,112,2341,125,98998.82.276,8561,3211,662
Kyoto827.90666,6631,469,520699,442770,07890.82.201,7751,315932
Osaka222.111,274,1672,645,4091,288,5191,356,89095.02.0811,9106871,604
Sakai149.99334,202834,976401,650433,32692.72.505,567445308
Kobe552.80659,9691,530,884725,884805,00090.22.322,769891716
Hiroshima905.01501,1311,163,051563,185599,86693.92.321,285651836
Kitakyushu487.69421,808987,327463,704523,62388.62.342,02433497
Fukuoka340.60675,7861,428,961684,718744,24392.02.114,1951,6392,237

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities