Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Sep. 1, 2007)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Sep. 1, 2007
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12866,4441,894,745891,6071,003,13888.92.191,690771418
Sendai788.09448,6251,029,092501,049528,04394.92.291,3064650
Saitama217.49487,6891,189,999597,232592,767100.82.445,472419461
Chiba272.08386,153936,718468,290468,428100.02.433,443581926
Tokyo
(All wards)
621.814,293,4078,651,4784,290,8904,360,58898.42.0213,9134,1573,749
Tokyo
(Metropolis)
2,187.426,086,85512,787,9816,366,7356,421,24699.22.105,8465,3004,755
Kawasaki144.35625,4561,368,306707,193661,113107.02.199,4798871,964
Yokohama434.981,530,3473,627,3561,824,5641,802,792101.22.378,3391,4361,861
Niigata726.10302,528812,766391,553421,21393.02.691,119236195
Shizuoka1,388.74273,574710,952345,737365,21594.72.6051211757
Hamamatsu1,511.17300,766810,368403,851406,51799.32.69536193292
Nagoya326.45985,0362,236,4321,111,3471,125,08598.82.276,8517921,329
Kyoto827.90665,0491,468,792699,151769,64190.82.211,774-23-558
Osaka222.111,273,4292,643,3661,284,7591,358,60794.62.0811,901862162
Sakai149.99333,468834,553401,462433,09192.72.505,564238-4
Kobe552.80658,8761,530,295725,640804,65590.22.322,768340-41
Hiroshima905.01500,3711,162,165562,852599,31393.92.321,284278469
Kitakyushu487.69421,312987,544463,776523,76888.52.342,025134-127
Fukuoka340.60674,1221,426,809683,670743,13992.02.124,189532769

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities