Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Aug. 1, 2007)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Aug. 1, 2007
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12865,6731,894,327891,4441,002,88388.92.191,6901,2681,257
Sendai788.09448,5791,029,042501,025528,01794.92.291,306421629
Saitama217.49487,2701,189,538597,022592,516100.82.445,469452394
Chiba272.08385,572935,792467,872467,920100.02.433,439516795
Tokyo
(All wards)
621.814,289,2508,647,7294,288,4174,359,31298.42.0213,9072,9675,965
Tokyo
(Metropolis)
2,187.426,081,55512,783,2266,364,0306,419,19699.12.105,8443,8537,436
Kawasaki144.35624,5691,366,342706,161660,181107.02.199,4658451,264
Yokohama434.981,528,9113,625,4951,823,7001,801,795101.22.378,3351,3631,700
Niigata726.10302,292812,571391,459421,11293.02.691,11920992
Shizuoka1,388.74273,457710,895345,741365,15494.72.6051221112
Hamamatsu1,511.17300,573810,076403,785406,29199.42.70536573763
Nagoya326.45984,2442,235,1031,110,5441,124,55998.82.276,847930860
Kyoto827.90665,0721,469,350699,362769,98890.82.211,775300-366
Osaka222.111,272,5672,643,2041,284,5231,358,68194.52.0811,900511353
Sakai149.99333,230834,557401,488433,06992.72.505,564518455
Kobe552.80658,5361,530,336725,591804,74590.22.322,768559248
Hiroshima905.01500,0931,161,696562,596599,10093.92.321,284251436
Kitakyushu487.69421,178987,671463,855523,81688.62.352,025288-41
Fukuoka340.60673,5901,426,040683,344742,69692.02.124,187661827

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities