Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(May 1, 2007)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

May 1, 2007
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12862,7611,892,281890,7651,001,51688.92.191,6885,1214,462
Sendai788.09447,5851,027,879500,308527,57194.82.301,3044,6285,167
Saitama217.49485,5491,188,071596,217591,854100.72.455,4632,4292,614
Chiba272.08384,009933,788466,954466,834100.02.433,4321,8621,845
Tokyo
(All wards)
621.494,274,4488,628,8904,278,5574,350,33398.42.0213,88420,26425,823
Tokyo
(Metropolis)
2,187.096,061,78612,758,4846,351,5646,406,92099.12.105,83432,65239,902
Kawasaki144.35621,1251,361,240703,823657,417107.12.199,4304,6676,327
Yokohama434.981,523,3563,619,1751,820,7811,798,394101.22.388,3208,50910,097
Niigata726.10301,487812,248391,247421,00192.92.691,1191,3842,445
Shizuoka1,388.74272,774710,933345,728365,20594.72.615121,203484
Hamamatsu1,511.17299,374808,568402,858405,71099.32.705354,260858
Nagoya326.45980,9392,231,7271,108,5151,123,21298.72.286,8366,0857,940
Kyoto827.90664,5391,470,481699,968770,51390.82.211,7763,5343,196
Osaka222.111,269,3012,641,8931,283,9871,357,90694.62.0811,8954,6324,778
Sakai149.99331,586833,414401,019432,39592.72.515,556900455
Kobe551.97657,1821,530,068725,464804,60490.22.332,7723,2193,252
Hiroshima905.01498,8801,160,264562,048598,21694.02.331,2823,4704,330
Kitakyushu486.81420,421988,083463,980524,10388.52.352,0302,3112,228
Fukuoka340.60671,0261,422,836681,825741,01192.02.124,1776,1438,089

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities