Skip to body - Top Menu|Search
A Statistical Look at YokohamaPopulation
A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities
Population News of Major Cities
(Apr. 1, 2007)

Latest News

Click here for Japanese.

Population News of Major Cities

Apr. 1, 2007
Major
Cities
Area
(km2)
HouseholdsPopulation Males per
100 Females
Persons
per
household
Density
per
km2
Increase
TotalMaleFemaleHouse-
holds
Popu-
lation
Sapporo1,121.12857,6401,887,819888,536999,28388.92.201,6841,084-2,742
Sendai788.09442,9571,022,712497,484525,22894.72.311,298-1,565-5,221
Saitama217.49483,1201,185,457594,666590,791100.72.455,4511,7281,099
Chiba272.08382,147931,943465,982465,961100.02.443,425907399
Tokyo
(All wards)
621.494,254,1848,603,0674,266,0194,337,04898.42.0213,84321,69319,586
Tokyo
(Metropolis)
2,187.096,029,13412,718,5826,331,1496,387,43399.12.115,81526,10222,557
Kawasaki144.35616,4581,354,913700,344654,569107.02.209,3864,8714,899
Yokohama434.981,514,8473,609,0781,814,8841,794,194101.22.388,2975,8161,953
Niigata726.10300,103809,803389,789420,01492.82.701,115-73-2,902
Shizuoka1,388.74271,571710,449345,407365,04294.62.62512-344-1,626
Hamamatsu1,511.17295,114807,710402,291405,41999.22.74534406-472
Nagoya326.45974,8542,223,7871,103,8471,119,94098.62.286,8121,888-2,752
Kyoto827.90661,0051,467,285698,365768,92090.82.221,772-191-3,096
Osaka222.111,264,6692,637,1151,281,4391,355,67694.52.0911,8731,9071,062
Sakai149.99330,686832,959400,817432,14292.82.525,5537949
Kobe551.97653,9631,526,816723,536803,28090.12.332,766434-2,371
Hiroshima905.01495,4101,155,934559,471596,46393.82.331,277-249-3,482
Kitakyushu486.81418,110985,855462,673523,18288.42.362,025-642-3,822
Fukuoka340.60664,8831,414,747677,673737,07491.92.134,15476-3,809

* Land area data of Kawasaki are as of October 1


A Statistical Look at Yokohama > Population > Population News of Major Cities